Spør først – Grav Siden

Dette er nettstedet for deg som skal grave i grunnen eller som trenger kart for planlegging og prosjektering. Geomatikk passer på nedgravd infrastruktur for mer enn 160 netteiere. Vi har bygget opp et sentralt ledningseierregister som gir deg en oversikt over hvilke netteiere som har infrastruktur i området. Dette gjør din jobb enklere - og skader på kritisk infrastruktur kan unngås.

Sentralt
ledningseierregister

Her finner du oversikt over netteiere i din kommune. Inkluderer også netteiere som ikke er kunder av Geomatikk.

gravemelding_laptop

Gravemelding / Kabelpåvisning

Gravemelding / Kabelpåvisning

Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Henvender du deg til Geomatikk før du setter i gang gravearbeider, er dette med på å redusere faren for skader.

Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging

Her kan du bestille ledningsdata/-kart for planlegging og prosjektering i ulike formater som SOSI, DXF, etc. Slike kart kan ikke benyttes som grunnlag for gravearbeider.  

Søknadsbehandling vei og VA

Søknadsbehandling vei og VA

Her kan du sende inn søknad om gravetillatelse, arbeidstillatelse og VA-/sanitærarbeider for mer enn 60 kommuner, samt Statens vegvesen i Midt-Norge.

Koordinering av planer

Koordinering av planer

KGrav er en løsning for koordinering av planer om gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Løsningen benyttes av ledningsaktørene, veiforvalterne og andre offentlige myndigheter. 

Sentralt ledningseierregister

Sentralt ledningseierregister

Her finner du oversikt over netteiere i din kommune. Oversikten inkluderer også netteiere som ikke er kunder av Geomatikk.

Tilgjengelige tjenester

I denne portalen finner du informasjon om følgende tjenester.

BLI NY BRUKER

gravemedling_privat_hojd148

Privat

Privatpersoner kan benytte Kundeportalen for å registrere henvendelser om gravearbeid på egen eiendom.

  • Ved å bestille informasjon om ledningsnett / påvisning blir du registrert som ansvarlig for gravearbeidet.
    Ved en eventuell skade på ledningsnettet, kan du bli holdt ansvarlig.
  • Hvis arbeidet utføres av entreprenør, skal henvendelsen sendes inn av entreprenøren.
  • Noen av tjenestene er betalingstjenester, se HER
gravemelding_proffs_hojd148

Bedrift

Vi har etablert en kundeportal for registrering av henvendelser til gravemeldings-/kabelpåvisningstjenesten om klarering av graveområdet .

I noen kommuner kan du også sende inn søknad om graving i offentlig vei og VA-melding / sanitærmelding via denne portalen.

Etter å ha sendt inn brukerinformasjon vil denne bli kontrollert og du vil få tilsendt informasjon til oppgitt e-postadresse.

Hjelp oss å unngå graveskader

Husk å kontakte gravemeldingstjenesten før du skal grave. Dermed unngår du å skade viktige kabler. Slike skader kan føre til alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Les mer

FØLG OSS

Facebook

Linkedin

YouTube

Hvordan får du nyheter fra Geomatikk?
Følg oss på sosiale medier og abonner på vårt nyhetsbrev.