Ingen fakturagebyr for ordre fakturert fra og med 1. oktober

Nå fjerner Geomatikk fakturagebyr. Dette gjelder både for bestilling av ledningsdata, -kart og kabelpåvisninger. Det vil ikke tilkomme et fakturagebyr for ordre fakturert fra og med 1. oktober. Ta kontakt med Geomatikk dersom spørsmål rundt dette.