Ny versjon av KGrav (nedetid fredag 3. november)

Fredag 3. november vil en ny versjon av KGrav lanseres. Nytt i KGrav3 er:

  • Endret prosessflyt, slik at planen først går til veiholder for forhåndsgodkjenning, og deretter ut til alle aktører for koordinering.
  • Alle aktører som får godkjent plan om å legge ledningsnett i bakken, vil motta en skriftlig tillatelse til å ligge i grunnen.
  • I tillegg er det mange mindre forbedringer som for eksempel tilgang til Google street view og fullskjermvisning, mulighet til å tegne trase og punkter, mulighet til å laste inn sosifil for planlagt trase, bedre sortering av planer (mine favoritter), chat-funksjon osv.