Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Linker
GEOMATIKK GRUPPEN

------------------------------------------------------------------------

Geomatikk AS

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning med tilknyttede tjenester.Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett. Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

Geomatikk IKT AS
Geomatikk IKT er totalleverandør av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT.

Geomatikk Survey AS
Selskapet er et av landets ledende innen geomatikk, modellering og landmåling, og har en landmålerstab består av 40 teknikere, ingeniører og sivilingeniører. Geomatikk Survey har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for fagområdene, prosjekterende og utførende, og kontroll av disse innenfor tiltaksklasse 3.

Geomatikk Sverige AB
Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Sverige med tilknyttede tjenester.


gravpaavis