Avbestillingsfrist – påvisning

Kundemottaket i Geomatikk sender ut melding om at påvisning er bestilt og tidspunkt avtales.

En eventuell avbestilling av påvisning må skje senest kl.14:00 dagen før avtalt tidspunkt.