Avbestillingsfrist – påvisning

Kundemottaket i Geomatikk sender ut melding om at påvisning er bestilt og tidspunkt avtales. En eventuell avbestilling av påvisning må skje senest kl.14:00 dagen før avtalt tidspunkt. Ved avbestilling etter forannevnte frist vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 800,00.

Det er mulig å reservere seg mot brukerbetalte tjenester, dvs. å få tilsendt kart / få utført påvisning.  Vi vil informere om mulige følger:

• Det å ikke innhente informasjon eller få utført påvisning av nett kan påvirke ansvarsforhold ved skader på ledningsnett.
• Telenor har informert om at en anser det som grovt uaktsomt dersom den som skal grave, ikke innhenter informasjon om ledninger i grunnen.
• Telenor har videre informert om at en vil vurdere politianmeldelse i forbindelse med en eventuell skadesak.
• Alle reservasjoner blir registrert.
• Informasjonen om reservasjoner vil være tilgjengelig for netteier ved behandling av eventuelle skadesaker.

Dersom du likevel ønsker å reservere deg mot kart eller påvisning, kan du ta kontakt med Geomatikk.