BKK Nett AS har signert avtale med Geomatikk om samordnet gravemelding- og påvisningstjeneste

Tjenesten trer i kraft fra og med 1. november 2018.