Brukerbetaling – Husk fakturareferanse

Brukerbetaling for gravemeldings og påvisningstjenesten ble innført fra 01.04.15. Dette har betydd en stor omlegging både for Geomatikk og brukere av tjenesten. Vi håper derfor på forståelse for en del problemer i en oppstartfase.

Vi får en del klager på manglende referanse på faktura. Brukere må selv legge inn fakturareferanse i Kundeportalen eller oppgi denne til Kundemottaket.

Husk å fylle ut feltet Fakturareferanse i Kundeportalen dersom dere trenger referanse som prosjektnummer, bestillingsnummer, navn på bestiller, e.l. på faktura.