Flora kommune fiber innfører brukerbetaling

Endringen trer i kraft fra og med 1. juli 2018.

Se her for priser.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.