Geomatikk starter gravemelding og påvisningstjeneste for Istad Fiber i flere kommuner

Geomatikk starter gravemelding og påvisningstjeneste for Istad Fiber Nett i Eide kommune, i tillegg til  i Molde og Fræna.