Geomatikk starter gravemelding og påvisningstjeneste for Telia Carrier

Geomatikk starter gravemelding og påvisningstjeneste for Telia Carrier i flere kommuner på Østlandet.