Geomatikk utvider avtalen om gravemelding og kabelpåvisning for Infonett Røros

Området gjelder Holtålen og Tynset kommune, og avtalen trer i kraft fra og med 01.03.0218