Har du en nedgravd oljetank i hagen? Grav den opp i sommer!

Foto: Mitsubishi Electric

Har du en oljetank på eiendommen din? Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020 – men frem mot årsskiftet kan du få økonomisk støtte til å fjerne denne av ENOVA. Geomatikk er opptatt av miljøet, og vi oppfordrer alle til å gå over til fornybare varmekilder. Det vil dessuten gi deg lavere energiutgifter på sikt – i tillegg til at du unngår oljelekkasjer og reduserer klimagassutslippene.

Noen tips – før du setter i gang med arbeidet:

  • Bruk en maskinentreprenør for utføring av gravearbeidet. Profesjonelle maskinentreprenører vet hva de gjør, og på den måten reduserer man faren for eventuelle skader og økonomiske overraskelser.
  • Sommerferien er en ypperlig periode for gravearbeid. Da slipper man tele, det er mindre trafikk (raskere bortkjøring av avfall), og man kan rømme på hytta mens arbeidet blir utført.
  • Påse at du / entreprenør (vedkommende som skal utføre arbeidet) har registrert en Gravemelding hos Geomatikk. Henvender du deg til Geomatikk før du setter i gang gravearbeider, er dette med på å redusere faren for skader. Vi leverer ut opplysninger om ledningsnettet til over 160 ledningseiere i hele landet. Du får svar ett sted, og kabelpåviser utfører påvisning for flere ledningseiere. Les mer om tjenesten eller legg inn en Gravemelding her. 

 

Les om støtteordningen på ENOVA sine nettsider.
Rettigheter foto: Mitsubishi Electric Europe B.V