Harstad og Kvæfjord kommune har etablert felles saksbehandling for gravesøknader

Harstad og Kvæfjord kommune har etablert felles saksbehandling for gravesøknader. Gravesøknad for Kvæfjord kommune behandles likt med Harstad kommune. Det er vedtatt i Kvæfjord kommune at de samme reglene som Harstad kommune har, også gjelder for Kvæfjord og at det er Harstad kommune som utfører saksbehandling. Oppstart blir 3 april.