Haugaland Kraft har signert avtale med Geomatikk – gravemeldingstjenesten og kart for prosjektering

Avtalen gjelder samordnet gravemeldingstjeneste, samt utlevering av kart for planlegging og prosjektering (PDF/SOSI-format). Avtalen trer i kraft 1. september 2018.