Info Tromsø kommune

Til entreprenører og rørleggere i Tromsø kommune:
I forbindelse av at Tromsø kommune skal over til et nytt saksbehandlingssystem fra 08.06.2016 vil det bli noen endringer i kundeportalen. Du vil oppleve endringer allerede fra 26.05.2016.

Søknader som har ligget i fane for ‘SØKNADER’ flyttes nå over til ‘TILTAK’. Så om du ikke finner en søknad i «søknader», kikk i «tiltak», der ligger de.

I tillegg vil du muligens oppleve at boksen «søknader mangler ferdigmelding» øker med antall søknader som mangler ferdigmelding. Du kan da trykke på boksen hvor det er oversikt over søknader som skal ferdigmeldes når arbeidet er avsluttet.

Du vil også få et e-postvarsel om å levere ferdigmelding.

Det vil bli holdt informasjonsmøte for entreprenører og rørleggere torsdag 09.06.2016.
Innkalling til møtet kommer fra Tromsø kommune, og vi anbefaler at dere sender i alle fall en fra bedriften.

Hilde Moberg | Geomatikk