Kvitebjørn Varme har inngått avtale med Geomatikk om påvisningstjenester fra 16.05.18 i hele sitt dekningsområde

Kvitebjørn Varme innfører i tillegg brukerbetaling for kabelpåvisning av sin infrastruktur fra samme tidspunkt – 16.05.2018

For priser, se mer informasjon her.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.