Landsdekkende avtale med Get/TDC

Get/TDC har fra 01.05.2017 inngått avtale med Geomatikk AS om gravemeldings- og påvisningstjeneste for hele sitt dekningsområde.

Fra samme tidspunkt er det innført brukerbetaling for disse tjenestene. Se Brukerbetaling for mer informasjon.

I tillegg kan planleggere bestille ledningsdata/-kart til planlegging og prosjektering via kundeportalen til Geomatikk AS, se mer informasjon HER.