MIP Miljøkraft har signert avtale om gravemelding- og påvisningstjeneste hos Geomatikk

Oppstart vil bli 01.01.19.