Norsk Grønnkraft AS har fusjonert inn i Småkraft AS

Med virkning fra første september 2017 vil Norsk Grønnkraft AS fusjoneres inn i Småkraft AS.