NTE Nett har inngått avtale med Geomatikk om påvisningstjenester fra 01.01.18 i hele sitt dekningsområde

NTE Nett har fra 01.01.2018 inngått avtale med Geomatikk AS om gravemeldings- og påvisningstjeneste for hele sitt dekningsområde.