Prisoverslag på kabelpåvisning

Som et ledd i samarbeidet mellom MEF, Telenor og Geomatikk vil Geomatikk fra 1. mars lansere en ny tjeneste for å gi prisindikasjon for kabelpåvisning i forbindelse med fremtidige gravearbeider.

Geomatikk vil på basis av informasjon som kan registreres i Kundeportalen, gi prisindikasjon på hva det vil koste å få påvist eventuelle ledninger i tilknytning til gravearbeidene. Dette er spesielt aktuelt ved utarbeidelse av tilbud der man ennå ikke har klarhet i om man blir tildelt graveoppdraget.

Tjenesten vil bli tilbudt som en prøveordning frem til 1. juni 2018. Hvis tjenesten blir benyttet slik partene har forutsatt, vil Geomatikk vurdere å innføre tjenesten på permanent basis.