Signal Bredbånd har utvidet avtale med Geomatikk.

Avtalen dekker nå også Balsfjord kommune.