Skagerak Varme og Skagerak Naturgass innfører brukerbetaling

Skagerak Varme og Skagerak Naturgass innfører brukerbetaling for kabelpåvisning av sin infrastruktur fra 01.12.2017.

Se her for priser.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.