Stjørdal kommune innfører brukerbetaling

Stjørdal kommune innfører brukerbetaling for utlevering av kart for fjernvarme, gatelys, signalkabel og vann- og avløpsnett fra 01.11.15.

Dersom graveområdet kommer i konflikt med disse ledningsnettene, vil bruker av tjenesten måtte betale et gebyr for utlevering av kart.

For priser: Se info som er lagt ut om dette i forbindelse med brukerbetaling for Telenor og Canal Digital.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding.