Troms Kraft Nett AS informerer!

Viktig informasjon til våre entreprenører!

Fra 01.11.2015 vil Geomatikk AS overta påvisningsansvaret av infrastrukturen til Troms Kraft Nett AS i kommunene:

 • Balsfjord
 • Bardu
 • Berg
 • Dyrøy
 • Karlsøy
 • Lavangen
 • Lenvik
 • Lyngen
 • Målselv
 • Salangen
 • Storfjord
 • Sørreisa
 • Torsken
 • Tranøy
 • Tromsø

Fra 01.12.2015 vil ikke Geomatikk AS utføre tjenesten med å sende søknad: «graving nær 66/132 kV» til Troms Kraft Nett AS på vegne av entreprenør, men Geomatikk AS sender Troms Kraft Nett AS varsling når det graves nær høyspent trase.