Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet (UiT) utvider avtalen om gravemelding- og påvisningstjenesten

Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet (UiT) har utvidet avtale om gravemelding- og påvisningstjenesten. Nye kommuner er Alta, Hammerfest og Narvik.