Vefsn kommune – søknadsbehandling av VA-melding/Sanitærmelding

Fra 01.01.19 starter Vefsn kommune med søknadsbehandling av VA-melding/Sanitærmelding via Geomatikk sine tjenester. Skjema er tilgjengelig i kundeportalen.