Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Asker og Bærum kommune - påvisning av gatelysnett

Asker og Bærum innfører brukerbetaling for påvisning av kommunens gatelysnett. Ordningen trer i kraft fra 1. mai 2015.


askerbaerum_gatelys

Dersom graveområdet kommer i konflikt med gatelysnettet, vil bruker av tjenesten måtte betale et gebyr for påvisning i henhold til ny modell for brukerbetaling.

For priser, se info som er lagt ut om dette i forbindelse med brukerbetaling for Telenor og Canal Digital.

I de tilfeller der byggherre er Asker eller Bærum kommune, seksjon veg og trafikk, vil det ikke bli fakturert gebyr for påvisning. Graving for øvrige byggherrer vil måtte betale gebyr.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding om påvisning.