Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Broadnet AS, Akershus Energi Varme AS og Hålogaland Bredbånd AS

Broadnet AS, Akershus Energi Varme AS og Hålogaland Bredbånd AS innfører brukerbetaling.

netteiere
Broadnet, Akershus Energi Varme og Hålogaland Bredbånd innfører brukerbetaling for utlevering av kart og påvisning.

Ordningen trer i kraft fra 1. juni 2015.

Dersom graveområdet kommer i konflikt med en av disse aktørenes nett, vil bruker av tjenesten måtte betale et gebyr for utlevering av kart og/eller påvisning i felt i henhold til ny modell for brukerbetaling.

For priser:
Se info som er lagt ut om dette i forbindelse med brukerbetaling for Telenor og Canal Digital.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding om påvisning.