Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Eidsvoll kommune: Gravehenvendelser og gravesøknader [22.01.15]

Fra 04.02.2015 etableres det en samordnet tjeneste i Eidsvoll kommune.  Søknad om graving og arbeidsvarsling leveres på web.
Samordnet gravemeldingstjeneste gir deg informasjon om de fleste ledningsnett i kommunen.

Finn kabel
KONTAKTINFO
  • Kundeportal for proffbrukere
    Kundeportalen sørger for at din henvendelse inneholder den informasjon som trengs for å kunne behandle saken raskt. Du vil ha oversikt over alle dine henvendelser og status for disse.
  • E-post for privatpersoner
    Husk å legge ved kart som viser arbeidsområdet. Finn nærmeste kundesenter

  • Telefon 09146
    Hvis du kontakter oss på telefon, må du ha stedsnavn, gateadresse, eventuelt gårds- og bruksnummer klart. Du kan bli bedt om å sende inn kart som viser arbeidsområdet.