Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Info om Broadnet og Akershus Energi Varme

Broadnet og Akershus Energi Varme innfører brukerbetaling for utlevering av kart og påvisning fra 1. juni.

netteiere2


Ordningen trer i kraft fra 1. juni 2015.

Dersom graveområdet kommer i konflikt med en av disse aktørenes nett, vil bruker av tjenesten måtte betale et gebyr for utlevering av kart og/eller påvisning i felt i henhold til ny modell for brukerbetaling. 

For priser:
Se info som er lagt ut om dette i forbindelse med brukerbetaling for Telenor og Canal Digital.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding om påvisning.