Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Kart for planlegging og prosjektering – Endring i prismodell for Telenor

Fra 01.05.16 blir det en endring i prismodell.

For bestilling av ledningsdata for Telenor Norge og Telenor Norge - Canal Digital gjelder følgende:

 • Leveranse av pdf-filer er gratis for
  • Oppdrag der byggherre er offentlige etater/foretak
  • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor Norge/Telenor Norge - Canal Digital Kabel-TV
  • Oppdrag der byggherre er Telenor Norge/Telenor Norge - Canal Digital Kabel-TV
 • Leveranse av pdf-filer for andre typer oppdrag er en betalingstjeneste, pris: kr. 520,-
 • Leveranse av SOSI-filer er en betalingstjeneste for alle typer oppdrag.
  • Pris for områder under 100 da (100.000 m2):       kr. 1660,-
  • Pris for områder over 100 da (100.000 m2):          kr. 2950,-