Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Ny deltaker: Hålogaland Kraft [12.12.14]

Hålogaland Kraft AS starter opp med samordnet gravemeldingstjeneste fra januar 2015. En "samordnet gravemeldingstjeneste" gir publikum informasjon om de fleste ledningsnett i kommunen.
Finn kabel
KONTAKTINFO
  • Kundeportalen for proffbrukere
    Kundeportalen sørger for at din henvendelse inneholder den informasjon som trengs for å kunne behandle saken raskt. Du vil ha oversikt over alle dine henvendelser og status for disse.

  • E-post for privatpersoner
    Husk å legge ved kart som viser arbeidsområdet. Finn nærmeste kundesenter
  • Telefon 09146
    Hvis du kontakter oss på telefon, må du ha stedsnavn, gateadresse, eventuelt gårds- og bruksnummer klart. Du kan bli bedt om å sende inn kart som viser arbeidsområdet.