Gå til innholdet
gravemelding

        

 

"NY-knapp" i Kundeportalen

Kundeportalen får en ny knapp: 

kportal1


Denne knappen vil gi deg disse valgene og her kommer det flere tjenester:


Hendelse [INC ID# 042723] har fått tildelt ett løsningsforslag!
kportal2