Gå til innholdet
gravemelding

        

 

PowerTech Informations Systems AS, Sandefjord Bredbånd AS og Signal Bredbånd AS

PowerTech Informations Systems AS, Sandefjord Bredbånd AS og Signal Bredbånd AS innfører brukerbetaling.

PowerTech Informations Systems AS, Sandefjord Bredbånd AS og Signal Bredbånd AS innfører brukerbetaling for utlevering av kart og påvisning. Ordningen trer i kraft fra 1. september for PowerTech Information Systems og fra 1. oktober 2015 for de øvrige selskapene.

Dersom graveområdet kommer i konflikt med en av disse aktørenes nett, vil bruker av tjenesten måtte betale et gebyr for utlevering av kart og/eller påvisning i felt i henhold til ny modell for brukerbetaling. For priser: Se info som er lagt ut om dette i forbindelse med brukerbetaling for Telenor og Canal Digital.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding om påvisning.