Gå til innholdet
gravemelding

        

 

SVV - GeoSak i Sør-Trøndelag fylke

Statens vegvesen går over til å behandle søknader i Sør-Trøndelag fylke i ny saksbehandlingsløsning GeoSak 02.05.2017. 
I den forbindelse vil det bli noen endringer i Kundeportal for entreprenører. Les vedlagt informasjon om endringene. Ta kontakt med Geomatikk på 09146 dersom det er behov for mer informasjon.

grav_koordinering-av-planer-2