Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Om tjenesten

I Norge finnes det titalls millioner kilometer med kabel. En stor del av disse befinner seg i bakken – på kryss og tvers, noen dypt og andre like under overflaten. Vårt moderne samfunn er helt avhengig av dette ledningsnettet. Ledningseierne har ansvaret for å holde nettet i best mulig stand. Vi håper derfor at du tar deg tid til å lese dette.
Graving – den hyppigste årsaken til brudd
Graver du på feil sted kan du lamme deler av landet vårt! Brudd på tele/data- eller strømforbindelsen kan påføre samfunnet store tap, og i verste fall kan liv gå tapt. Vi er helt avhengig av et samarbeid med deg som graver. Alt vi ber om er at du...
SPØR - før du graver!

Det lønner seg å spørre først:
Henvender du deg til Gravemeldingstjenesten i Geomatikk før du setter i gang gravearbeider, er du på den sikre siden. Vi gir opplysninger om kabelnettet til Telenor over hele landet. I mange kommuner har vi dessuten ”Samordnet Gravemeldingstjeneste” for flere ledningseiere.

Kontaktinformasjon:
Entreprenører kan nå registrere ordrer i Kundeportalen. Kundeportalen sørger for at din henvendelse inneholder den informasjon som trengs for å kunne behandle saken raskt. Du vil ha oversikt over alle dine henvendelser og status for disse. Du kan også kontakte oss på e-post, telefon 09146. Vi har åpent alle hverdager 07:30-15:30. Akutte hendelser som vannlekkasje behandles hele døgnet på telefon.

Du som graver har ansvaret - brudd kan koste liv
Du kan bli erstatningsansvarlig dersom du graver uten å kontakte Gravemeldingstjenesten eller lar være å følge de anvisninger som blir gitt ved kabelpåvisning. Skulle uhellet først være ute og det oppstår skade på kabelen, må du sørge for å melde fra til ledningseier så fort som mulig. På denne måten
bidrar du til å redusere både skadevirkningene og kostnaden. Hvert minutt kan koste tusener av kroner.
kabelgroft
Feilmelding til ledningseiere
  • Telenor Norge 05000 (følg henvisningen)
  • Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital) 06090
  • Ditt Energiverk / bredbåndsselskap - se lokal telefonoppføring

 
 
HUSK:
Vær ute i god tid, kontakt oss helst 3 virkedager før du skal begynne å grave.

Sender du e-post:
Husk å legge ved kart der graveområdet er avmerket.

Kontakter du oss på telefon:
Ha gateadresse, stednavn, eventuelt gårds- og bruksnummer klart.