Registrer ny brukertilgang for privatbrukere

I Kundeportalen kan privatpersoner legge inn henvendelse om gravearbeid på egen eiendom.

Geomatikk gir opplysninger om ledningsnettet til mange netteiere over hele landet, se oversikt for din kommune her.

Som privatperson må du være spesielt oppmerksom på følgende:

  • Ved å bestille informasjon om ledningsnett / påvisning blir du registrert som ansvarlig for gravearbeidet.
  • Ved en eventuell skade på ledningsnettet, kan du bli holdt ansvarlig.
  • Hvis arbeidet utføres av entreprenør, skal henvendelsen sendes inn av entreprenøren.
  • Noen av tjenestene er betalingstjenester, se her

Passord blir tilsendt på den e-postadressen du oppgir.