Skip to content

Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen består av fem foretak med ulike innretninger som alle verner om samfunnets infrastruktur og bidrar til å skape en digital framtid. 

Vi er en del av den norske privateide Geomatikk-gruppen, med drøyt 300 ansatte i Norge og Sverige. Geomatikk-gruppen består av følgende selskaper.

Geomatikk AS

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Norge. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur ved å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Norge med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.
Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.

Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

Geomatikk Sverige AB

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Sverige. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Sverige med tilknyttede tjenester som kommunal søknadsbehandling, samt innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

Les mer: geomatikk.se

Geomatikk Finland Oy

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Finland. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Finland med tilknyttede tjenester som innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

Geomatikk IKT

Geomatikk IKT er en av Norges ledende aktører innen skanning, dokumenthåndtering, datafangst i felt og taksering av eiendommer. Selskapet utvikler også IT-løsningene til de øvrige selskapene i Geomatikk-gruppen.

Les mer: geomatikk-ikt.no

Geomatikk Survey

Geomatikk Survey benytter seg av den siste teknologien, slik som droner (laserdrone), laserskanning og 3D-modellering for å effektivisere bygg- og anleggsbransjen i Norden.

Selskapet er et av Norges ledende leverandører innen geomatikk, modellering og landmåling, og har en landmålerstab består av 50 teknikere, ingeniører og sivilingeniører. Geomatikk Survey har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for fagområdene, prosjekterende og utførende, og kontroll av disse innenfor tiltaksklasse 3.

Les mer: geomatikk-survey.no

 

GEOMATIKK BESKYTTER
samfunnets nervetråder

Hvert år rammes tusenvis av personer av feil på ledningsnett som telefoni, bredbånd, el, fjernvarme eller vann og avløp. En betydelig andel av disse feilene skyldes graveskader.

Geomatikk jobber aktivt med å forebygge slike skader gjennom de tjenester og løsninger som selskapet har utviklet for å forenkle graveentreprenørens arbeid, samt gi netteiere og offentlige aktører kontroll over graveaktiviteten.

I Norge opererer vi en riksdekkende tjeneste til nytte for mer enn 160 netteiere, 60 kommuner, samt flere tusen graveentreprenører og privatpersoner som daglig benytter seg av våre tjenester og løsninger.

Vi er også landets ledende aktør innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av trestolper.

Vi er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen.
Les mer

 

karta-blue

108 000

registrerte
gravehenvendelser i Norge 2017

60 000

kabelpåvisinger i felt i Norge 2016

160

netteiere i Norge lar oss passe på nettet deres