Hjelp & support

For spørsmål som gjelder bruk av kundeportalen, utfylling av skjemaer og tjenestene som leveres, kontakt oss på telefon 09146 eller 915 09146 (standardtakst).
Fra utlandet +47 915 09146.

Gravemelding Sør/Øst

For Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud,
Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder

Kundeservice
09146 (pristillegg tilkommer)
915 09146 (standardtakst)

gravemelding.oslo@geomatikk.no

Norges_sor-ost

Gravemelding Nord/Vest

For Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark

Kundeservice
09146 (pristillegg tilkommer)
915 09146 (standardtakst)

gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Norges_nord_vest

Ledningsdata for planlegging

For hele landet

Kundeservice
09146 (pristillegg tilkommer)
915 09146
(standardtakst)

prosjekteringskart@geomatikk.no

Melding av feil på våre løsninger

Våre åpningstider er alle hverdager 08:00 - 16:00.

Teknisk support
810 33 400

Teknisk support
support@geomatikk.no

GEOMATIKK BESKYTTER
samfunnets ledningsnett

Hvert år rammes tusentalls personer av brudd på ledningsnettet - i form av elektrisitet, telefoni eller internettrafikk. Bruddet skyldes i mange tilfeller avgravde ledninger.

Geomatikk i Norge forebygger slike skader ved informere og markere hvor samfunnets ledninger ligger når privatpersoner eller foretak trenger å grave.

Med vår landsdekkende tjeneste skaper vi fordeler for netteiere, kommuner, entreprenører og samfunnet for øvrig.

Vi er også en del av den nordiske Geomatikk-gruppen.
Les mer

Norgeskart

160

netteiere som kunder

200 MKR

i omsetning i 2016

110 000

registrerte gravehenvendelser

60 000

kabelpåvisninger i felt

170

medarbeidere