Skip to content

Våre tjenester

Her er en oversikt over de tjenester som tilbys via denne portalen.

Gravemelding / Kabelpåvisning

Gravemelding / Kabelpåvisning

Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Henvender du deg til Geomatikk før du setter i gang gravearbeider, er dette med på å redusere faren for skader.

Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging

Her kan du bestille ledningsdata/-kart for planlegging og prosjektering i ulike formater som SOSI, DXF, etc. Slike kart kan ikke benyttes som grunnlag for gravearbeider.  

Søknadsbehandling vei og VA

Søknadsbehandling vei og VA

Her kan du sende inn søknad om gravetillatelse, arbeidstillatelse og VA-/sanitærarbeider for mer enn 60 kommuner, samt Statens vegvesen i Midt-Norge.

Koordinering av planer

Koordinering av planer

KGrav er en løsning for koordinering av planer om gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Løsningen benyttes av ledningsaktørene, veiforvalterne og andre offentlige myndigheter. 

Sentralt ledningseierregister

Sentralt ledningseierregister

Her finner du oversikt over netteiere i din kommune. Oversikten inkluderer også netteiere som ikke er kunder av Geomatikk.

Tilgjengelige tjenester

I denne portalen finner du informasjon om følgende tjenester.