Skip to content

Akutte hendelser

Geomatikk gir opplysninger om ledningsnettet til over 160 ledningseiere i hele landet i åpningstiden. For en del netteiere er det etablert en vaktordning som behandler akutte hendelser som for eksempel vannlekkasjer hele døgnet alle dager i året.

  
Dersom du må grave i forbindelse med en akutt situasjon - vannlekkasje eller kabelbrudd:
  1. Registrer saken i Kundeportalen som en "Gravemelding/kabelpåvisning"
  2. Huk av i registreringen for akutt henvendelse
  3. Ring 09146 / 915 09146 for å varsle dette muntlig (døgnåpent alle dager)
  4. Ring øvrige netteiere uten avtale om vakt med Geomatikk. Du finner telefonnummere til øvrige netteiere, under "akuttelefon" i vårt sentrale ledningseierregister. 

 

Dersom det oppstår en graveskade:

  1. Geomatikk reparerer/skjøter ikke kabler i forbindelse med graveskader. Det er den enkelte netteier som følger opp dette selv.
  2. Melding om kabelskade (feilmelding) skal skje umiddelbart til netteier. Du finner telefonnummere til enkelte netteiere via vårt sentrale ledningseierregister her. For andre netteiere, se lokal telefonoppføring.
  3. Dersom kunden mener at skaden skyldes feil ved påvisningen eller kart, skal skaden også meldes umiddelbart til Geomatikk, tlf. 09146 / 915 09146, ikke til påviser.

 

For Telenors kabler gjelder i tillegg følgende:
• Skade på Telenors kabler meldes umiddelbart på tlf. 915 05000.
• Behov for omlegging av kabler må meldes netteier snarest (Telenor: www.telenor.no/kabelnett).

Feilmelding til ledningseiere

  • Telenor Norge 915 05000 (følg henvisningen)
  • Ditt Energiverk / bredbåndsselskap - se lokal telefonoppføring