Brukerbetaling

Flere netteiere har besluttet at tjenestene skal betales av brukerne. Brukerne må betale et gebyr for utlevering av kart og påvisning i felt. Dette er en kostnad ledningseierne har tatt tidligere.

Byggherre er avgjørende for om det må betales gebyr

Det er viktig å oppgi hvem som er byggherre for det aktuelle oppdraget, da dette vil avgjøre om tjenesten blir gebyrbelagt.

Hvis man graver for noen av følgende byggherrer, er tjenesten gratis:

  • Grunneiere (gjelder ikke droppkabler/inntakskabler).
  • Offentlig forvaltning og offentlige foretak som har ansvar for fremføring av infrastruktur og som driver ikke-kommersiell virksomhet, slik som kommuner, Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, mv.

For øvrige byggherrer må det betales gebyr som beskrevet nedenfor.
Avvik fra denne modellen finnes i oversikt over Netteiere med brukerbetaling.

Dersom grunneier (ikke offentlig etat) skal grave/trenger påvisning « i annen manns grunn» eller på offentlig grunn, vil det påløpe gebyr.

Dersom andre byggherrer (ikke grunneiere/offentlige etat), skal grave/trenger påvisning for arbeider på annen manns grunn eller på offentlig grunn, vil det påløpe gebyr.

Gebyr for tjenestene er:

 

Utlevering av kart   Ekskl. mva.  Inkl. mva.
For 1 netteier kr. 500,00 kr. 625,00
For 2 netteiere kr. 800,00 kr. 1000,00
For 3 netteiere kr. 1100,00 kr. 1375,00
For flere enn 3 netteiere (makspris) kr. 1200,00 kr. 1500,00

 

Påvisning  Ekskl. mva.  Inkl. mva.
For 1 netteier kr. 1600,00 kr. 2000,00
For 2 netteiere kr. 2400,00 kr. 3000,00
For 3 netteiere kr. 3100,00 kr. 3875,00
For flere enn 3 netteiere (makspris) kr. 3200,00 kr. 4000,00

Dersom det det gis klarsignal (ingen konflikt med ledninger i området), er dette gratis for brukeren.

Gebyrbelagte tjenester uavhengig av byggherre

For følgende tjenester vil brukeren fortsatt bli belastet et gebyr uavhengig av byggherre:

  • Påvisning av droppkabler/inntakskabler
  • Påvisning samme dag (forseringstillegg)
  • Påvisning utenom normal arbeidstid (Gjelder ikke akutte hendelser)
  • 2. gangs påvisning dersom det bestilles påvisning på samme område innen gyldighetstiden for påvisningen (1 måned).
  • Påvisning når Geomatikk vurderer at kunde kan grave etter kart
  • Påvisning av private ledninger
  • Påvisning av spesifikke punkter som skjøter, rørender, etc. i nettet

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke en del av gravemeldings- og påvisningstjenesten, for mer informasjon Les mer her.

Avbestillingsfrist - påvisning

Kundemottaket i Geomatikk sender ut melding om at påvisning er bestilt og tidspunkt avtales. En eventuell avbestilling av påvisning må skje senest kl.14:00 dagen før avtalt tidspunkt. Ved avbestilling etter forannevnte frist vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 800,00 (Ekskl. mva.) / kr. 1000,00 (Inkl. mva.)

Informasjon til kunder som vil reservere seg mot brukerbetalte tjenester, se HER.  

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Gravemeldingstjenesten 09146 / 915 09146.

Netteiere med brukerbetaling

Nedenstående netteiere har besluttet at denne tjenesten skal betales av brukerne.

 Netteier  Avtale  Trer i  kraft
Telenor Norge og
Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)
01.04.2015
Asker kommune Gebyr for veilys. Betalingsfritak dersom byggherre er
Asker kommune, seksjon veg og trafikk.
01.05.2015
Bærum kommune Gebyr for veilys. Betalingsfritak dersom byggherre er
Bærum kommune, seksjon veg og trafikk.
01.05.2015
Akershus Energi  Varme AS 01.06.2015
Broadnet AS 01.06.2015
Hålogaland Bredbånd AS 15.06.2015
Sandefjord Bredbånd AS 01.10.2015
Signal Bredbånd AS 01.10.2015
Stjørdal kommune Gebyr for fjernvarme, gatelys, signalkabel og vann- og avløpsnett. 01.11.2015
 Drammen kommune Gebyr for veilys, signalkabler eller fibernett.  01.03.2016
Fredrikstad Fjernvarme AS 01.06.2016
Østfold Energi AS 01.06.2016
Sunnhordland Naturgass AS 01.07.2016
Statkraft Energi 12.09.2016
Harstad kommune 01.10.2016
Infonett Røros AS 01.10.2016
Get 01.05.2017
TDC 01.05.2017
Kvitebjørn Varme 01.01.2018
Skagerak Varme 01.12.2017
Skagerak Naturgass 01.12.2017
Powertech 01.01.2018
Flora kommune fiber 01.07.2018
Universitetet i Bergen - avd. IT 01.08.2018
Rana Kommune 01.09.2018
BKK Digitek AS 01.11.2018
Solør Bioenergi 01.01.2019
Viken Fiber 01.01.2019
NTE Marked 01.02.2019
Oslofjord Varme 08.04.2019
Innlandet Fiber 20.05.2019
Gigafib 25.03.2019