Digital påvisning til maskinstyring

Med Geomatikks nye digitale løsning får du merkene rett inn i maskinstyringssystemet. Det forenkler gravearbeidet og bidrar til å redusere antall skader.

Digital påvisning til maskinstyring – et nytt verktøy for gravearbeid

 

Når en gravemelding registreres i Kundeportalen gis det enten klarsignal, sendes ut kart, eller foretas kabelpåvisning i felt av en av våre teknikere. Ved påvisning er det nå mulig å få merkene målt inn med centimeterpresisjon (CPOS) slik at de kan overføres digitalt – rett inn ditt maskinstyringssystem. Digital påvisning bestilles i Kundeportalen.

Pris for tjenesten er kr 1600 + mva. pr. påvisning. Data blir levert i LandXML-format.

Geomatikks feltteknikere lytter opp traseene og markerer dem med spraymerker som måles in med høypresisjons GNSS-utstyr. Så fort målingen er godkjent blir dataene tilgjengelig i Kundeportalen, og kan lastes ned til maskinstyringssystemet i DXF eller LandXML-format. Ta kontakt med Geomatikk dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.

Slik fungerer det

Når graveren til en hver tid kan følge med på hvor merkene befinner seg blir gravingen mer oversiktlig, skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare og vedlikeholde merkene. Dette er spesielt nyttig i de tilfellene det kommer stor nedbørsmengder, frost, is eller snø som kan dekke til merkene i felt. Om du mot formodning skulle komme for nære kabler i forbindelse med graving vil et alarmsystem i maskinstyringssystemet ditt utløses. Dette reduserer sjansen for graveskader.

Dersom det oppstår en skade, vil de digitale merkene bidra at man unngår diskusjoner om merkenes posisjon. Med digital påvisning er det også mulig å utvide gyldighetsperioden utover dagens 30 dager.

Dersom det oppstår en skade, vil Geomatikk kunne gå god for de digitale merkene slik at man unngår diskusjoner om merkenes posisjon. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre Kundeportalen bedre, og utvikle nye metoder for å gjøre hverdagen enklere for deg som graver. Et resultat av dette arbeidet er tjenesten «Digital påvisning” som du finner i Kundeportalen.

Hvordan bestille digital påvisning til maskinstyring

Du logger inn i Kundeportalen med din bruker. Deretter velger du tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning. Fyll ut skjemaet på vanlig måte, men husk å huke av for “Bestiller digitale merker til maskinstyring”. Filene vil bli gjort tilgjengelig for nedlasting i kundeportalen etter utført påvisning.

Fordeler med «Digital påvisning til maskinstyring»

Digital påvisning til maskinstyring er en ny tjeneste fra Geomatikk med fordeler for alle parter:

  • Gjør arbeidet mer effektivt og oversiktlig for graveren
  • Gyldighetsperioden på 30 dager kan utvides
  • Reduserer antall skader på infrastruktur
  • Forenkler prosessen når skaden er oppstått

Tjenesten vil bli gjort tilgjengelig suksessivt over hele landet i løpet av 2019.

Skal du i gang med et graveprosjekt, og vil benytte deg av digital påvisning til maskinstyring?

Registrer din gravemelding på www.gravemelding.no, eller ta kontakt med oss for mer informasjon via kundeportalen eller kundesenteret.