Skip to content

Om kundeportalen

En sentral del av Geomatikks virksomhet er å kunne tilby effektive prosesser og smarte IT-løsninger som forenkler hverdagen for netteiere, kommuner og entreprenører. Kundeportalen er en nyttig tjeneste for både privatpersoner, entreprenører og andre proffbrukere. Her registrerer man blant annet nye henvendelser og mottar tilbakemeldinger fra Geomatikk.

Nettstedet er beregnet for entreprenører, privatpersoner, rørleggere og andre proffbrukere som ofte sender henvendelser til våre kundesentre.

Om kundeportalen

Kundeportalen kan hjelpe deg til å få en enklere hverdag. Noen av fordelene er:

  • 24 timers åpningstid, jobb når det passer deg
  • Full oversikt over alle registrerte saker
  • Status på registrerte saker, følg saksgangen
  • Arkiv, full historikk på registrerte saker

 

Hvilke typer henvendelser behandler Geomatikk:

  • Gravemelding og påvisning
  • Bestilling av ledningsdata for planlegging
  • Bestilling av ledningsmåling
  • Søknad om graving i offentlig vei og annen offentlig grunn
  • Arbeidsvarsling
  • VA-/Sanitær-melding