Brukerveiledninger og
tegnforklaringer i kundeportalen

Nedenfor finner du en informasjonsvideo om hvordan man tegner inn arbeidsområde i kundeportalen

Der gravemeldingstjenesten ikke bruker netteiernes kartsystemer, kommer kartene fra GeoWeb som er Geomatikks egen kartløsning. For kartene fra GeoWeb gjelder disse tegnereglene:

Det er faste farger pr. fagområde:

Ledningsnett som krever spesiell aktsomhet har stipling:

Eier av nettet vil gå fram av kortnavn som settes på traseen:
(CD = Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)

Detaljert tegnforklaring finner du her (pdf)
Tegnforklaring for kartene fra Telenor Norge finner du her (pdf).

Våre kundemottak kan også svare på spørsmål om kartene.