Brukerveiledninger og
tegnforklaringer

Nedenfor finner du informasjonsvideoer og brukerveiledninger

Der gravemeldingstjenesten ikke bruker netteiernes kartsystemer, kommer kartene fra GeoWeb som er Geomatikks egen kartløsning. For kartene fra GeoWeb gjelder disse tegnereglene:

Det er faste farger pr. fagområde:

Ledningsnett som krever spesiell aktsomhet har stipling:

Eier av nettet vil gå fram av kortnavn som settes på traseen:
(CD = Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)

Detaljert tegnforklaring finner du her (PDF).
Tegnforklaring for kartene fra Telenor Norge finner du her (pdf).

Våre kundemottak kan også svare på spørsmål om kartene.