Bestillingsskjema for plan i KGrav

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen), andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Andre utbyggere kan også få krav om å levere plan for gravearbeider eller sende søknad om tillatelse til å legge infrastruktur i grunnen.

Start med å velge området som du skal søke i nedenfor

OBS: Skjemaene ovenfor er for registrering av planer for de som ikke har tilgang til KGrav (det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til KGrav). Har du derimot tilgang til KGrav og er autorisert netteier kan du trykke på linken nedenfor for å komme til riktig skjema. For mer informasjon om Kgrav og tilganger trykk her.