Bestillingsskjema for plan i KGrav - SørØst

Fyll ut skjema nedenfor og send inn. Skjemaet er for registrering av planer for de som ikke har tilgang til KGrav
(det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til KGrav). Har du derimot tilgang til KGrav logger du inn her.

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen), andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Andre utbyggere kan også få krav om å levere plan for gravearbeider eller sende søknad om tillatelse til å legge infrastruktur i grunnen.

Geomatikk kan nå tilby å sende inn plan og følge opp planprosessen. Skjemaet under kan benyttes for slike planer i Asker, Bamble, Bærum, Drammen, Færder, Kristiansand, Lørenskog, Oslo, Porsgrunn, Larvik, Lillehammer Skedsmo, Skien og Tønsberg kommune.

Det er obligatorisk å laste opp vedlegg over planområdet. OBS: alle felter merket med stjerne* må fylles ut.

Følgende priser gjelder

  • Kr 4810,- ekskl. mva. for planer som krever koordinering. 
  • Kr 1900,- ekskl. mva. for planer som ikke krever koordinering.

For mer informasjon, kontakt 91509146 eller kgrav.oslo@geomatikk.no

Bestillingsskjema for plan i KGrav - SørØst

Saksbehandler

Generell informasjon

dd.mm.åååå
dd.mm.åååå

Bestillers opplysninger

Ledningseier / Byggherre

Utførende graveentreprenør

Planområde

Sjekkliste for planleggere i KGrav - kun i Oslo


KGrav er et verktøy for behandling, koordinering og godkjenning av planlagte gravearbeider i Oslo kommune.

I henhold til vegloven §32, tydeliggjort i endringer av ledningsforskriften gjeldende fra 01.01.2018, skal det utstedes en tillatelse for lednings-/kabelanlegg som skal etableres over/under/langs offentlig vei. Dette omfatter også plasstøpte konstruksjoner, skap og kummer.

I Oslo kommune skal fra og med 02.01.2019 alle planer om å legge lednings-/kabelanlegg som skal etableres over/under/langs offentlig vei, søkes via KGrav for å få en tillatelse (løyve). Dette gjelder også strekninger under 40 meter og luftstrekk.

Planer som blir lagt inn i KGrav, vil først få en foreløpig godkjenning av trasévalget. Denne gis av vegmyndigheten Bymiljøetaten (BYM). Deretter blir planen lagt ut på høring, slik at alle ledningsaktører har mulighet for å koordinere seg, eller bemerke planen.

Planer som er over 40 meter, skal ha en høringsperiode på minst 3 uker fra opprettet dato. Langtidsplaner med startdato mer enn ett år frem i tid må ha høringsfrist til ca.1 måned før startdato.

Planer under 40 meter og luftstrekk trenger ingen koordinering. Disse får kun godkjenning og løyve.

Ved feilrettingssituasjoner søkes gravetillatelse direkte gjennom ISYcase.

Planlegger har ansvar for å avklare eventuelle innkomne bemerkninger til sin plan, og ta kontakt med aktuelle kontaktpersoner. Når høringsperioden er over og planen er koordinert, kan vegmyndigheten (BYM) gi godkjenning og utstede løyve til aktuelle ledningsaktører som er involvert i planen.

Løyvet etter § 32 sendes til ledningseier. Dersom en underentreprenør søker på vegne av ledningsaktør, må ledningsaktør videresende løyvet til vedkommende entreprenør, fordi løyvet skal legges ved gravesøknaden/arbeidsvarslingssøknaden.

Ta kontakt på trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no dersom dere har ytterligere spørsmål.

Vedlegg som skal ligge ved KGrav-plan
Sjekk følgende for planer som skal inn i KGrav
Generelt

Lednings- /kabel- /VA-anlegg

OBS: I beskrivelsesfeltet, oppgi type ledning - dimensjon og spenningsnivå, og annet teknisk utstyr. F.eks.: 2 stk TFXP 4x240 AL (ledning) 1 kV (spenningsnivå), 1 stk 160 mm rør over vei.

Detaljer

Fakturamottaker

Last opp fil over planområdet

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 50MB