Skip to content

Historikk – KGrav

Utbredelsen av ulike typer infrastruktur i bakken er stadig blitt større samtidig som graveaktiviteten har økt. Dette har ført til behov for koordinering av planer for graving.

Prosjekt ”Koordinering av gravearbeider i Oslo” ble igangsatt i 2004 og ble i  perioden 2005-2008 støttet av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom ”Høykom programmet”.

Den overordnede målsettingen for prosjektet var å redusere/minimalisere gravingen i kommunen - slik at man søker å unngå de ulemper som gjentatte gravinger medfører for naboer, næringsdrivende, publikum og trafikanter. Avtale om utvikling av datasystemet ble inngått med Geomatikk AS i juni 2006. Første leveranse kom i november samme år. Systemet var ferdig testet og levert i mai 2007.

I 2007 ble systemet utvidet med integrasjoner mot saksbehandlingssystemer i Oslo kommune (SUS) og elektronisk søknadsskjema.

I 2009 ble løsningen utvidet til å håndtere flere kommuner, og avtale med Drammen ble inngått.

I 2010 gikk “Fyrlyktprisen” til Samferdselsetaten i Oslo og Vegdirektoratets ”I veien for andre”. Fellesløsningen/ KGrav er et sentralt element i prosjektet.

I 2011/2012 ble Asker, Bærum og Lørenskog kommuner brukere av systemet.

I 2013 ble Trondheim kommune bruker av systemet.

I april 2013 ble alle eksisterende kunder og planer overført til ny versjon KGrav 2.0