Kunder

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Kgrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

 • Oslo - konsortiet
 • Lørenskog kommune
 • Asker kommune
 • Bærum kommune
 • Drammen kommune
 • Trondheim kommune - les mer om KGrav i Trondheim
 • Akershus Energi og Varme
 • Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)
 • Drammen Fjernvarme
 • EB-Nett
 • Fortum Fjernvarme
 • Get
 • Hafslund Nett
 • Hafslund Varme
 • Infiber
 • Lier Fibernett
 • NTE Marked
 • NTNU
 • Powertech
 • Statens Vegvesen
 • Statkraft Varme
 • TDC
 • Telenor Norge
 • Trondheim Havn
 • TrønderEnergi Loqal
 • TrønderEnergi Nett
 • Ventelo
 • Viken Fibernett
 • Østfold Fibernett