Kunder

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Kgrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

 • Bærum kommune
 • Asker kommune
 • Lørenskog kommune
 • Skedsmo kommune
 • Oslo kommune (Konsortiet)
 • Drammen kommune
 • Tønsberg kommune (under etablering)
 • Larvik kommune (under etablering)
 • Færder kommune
 • Porsgrunn kommune (under etablering)
 • Skien kommune (under etablering)
 • Bamble kommune (under etablering)
 • Trondheim kommune
 • Tromsø kommune
 • Akershus Energi Varme
 • Bredbåndsfylket Troms
 • Broadnet
 • Bulk Infrastructure AS
 • Drammen Fjernvarme
 • Eidsiva Bredbånd
 • Fiber1
 • Fortum Varme Oslo AS
 • Get
 • Glitre Energi Nett
 • Hafslund Nett
 • Nordix Data
 • NTE Marked
 • NTNU
 • Oslo - konsortiet
 • Oslofjord Varme
 • Signal Bredbånd
 • Skagerak Naturgass
 • Skagerak Nett
 • Skagerak Varme
 • Statens Vegvesen
 • Statkraft Varme
 • TDC
 • Telenor Norge
 • Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)
 • Troms Kraft Nett AS
 • Trondheim Havn
 • TrønderEnergi Loqal
 • TrønderEnergi Nett
 • Viken Fiber